Terazi

Davranış: Dengeli veya kararsız.

Duygular: Uyumlu veya kararsız.

Düşünceler: Dengeliyor ve uyum sağlıyorum ya da hiçbir şeye karar veremiyorum.

Terazi’nin güzelliği, yüzeysel imaj yerine dengeye öncelik verildiğinde yücelir. Öz saygıya dayalı gerçek bir merkez, ilham verici bir estetiktir.