gecce-

Çevreyi Korumak İçin Yapabileceğiniz Basit Şeyler

 

Çevreyi neden korumalıyız?

Canlıların yaşam alanı olarak bilinen ortamda gördüğünüz her şey doğanın eseridir. Doğa, yaşamsal faaliyetleri sürdürmek için ihtiyacınız olan tüm gereksinimleri sağlar. Canlıların yaşamlarında bu kadar önemli bir yere sahip olan çevrenin korunması son derece önemlidir. Herkes çevre koruma önlemleri alarak dünyayı daha yaşanabilir hale getirebilir. İnsanın düşünen ve irade sahibi bir varlık olması, onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. Bu nedenle doğal dengenin korunmasında insana büyük görevler düşmektedir. Çevre koruma bilincinin erken yaşlarda kazanılması, doğal dengenin korunmasında büyük rol oynuyor. Çevre koruma faaliyetleri hem ailede hem de okullarda gerçekleştirilebilir. Böylece çevrenin korunmasına katkı sağlanabilecek ve farkındalık oluşturulabilecektir. 


Çevreyi Korumanın Önemi Nedir?

Biyolojik yaşamın sürdürülebilmesi için çevrenin korunması gerekmektedir. Çevreye baktığınızda müthiş bir ekolojik denge görüyorsunuz. Bu dengenin bozulması milyonlarca canlının ve ekosistemin zarar görmesine neden olur. Çevre koruma tedbirleriyle ekolojik dengenin korunmasına destek olabilirsiniz. “Çevreyi korumanın önemi nedir?” sorusunun pek çok farklı cevabı var. Çevre, canlı ve cansız varlıkların evi olarak kabul edilir. Bu yuvanın zarar görmesi yaşamın sağlıklı bir şekilde devamını olumsuz etkiler. Çevrenin zarar görmesi ile canlıların en temel ihtiyaçları arasında yer alan su kaynakları yok olabilir. Suyun yok olması canlı yaşamının sonu demektir. Çevrede doğal bir dengenin olduğunu unutmamak önemlidir. Bu dengenin bozulması çeşitli riskleri de beraberinde getirir. Çevredeki hayvanlara verilen zararlar bazı türlerin çoğalmasına neden olabiliyor. Örneğin fareler yılanlar için uygun bir besin kaynağıdır. Yılanların ortadan kaybolması farelerin çoğalmasına neden olur. Bu, farelerin tarlalara ve ekinlere ulaşmasını kolaylaştırır. Ozon tabakasındaki bozulma canlı sağlığını etkileyen faktörlerden biridir. Küresel ısınma gibi büyük sorunlara neden olmakta ve doğal dengenin değişmesine neden olmaktadır. Bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Doğal dengenin bozulmasıyla birlikte canlı ve cansız tüm varlıkların yaşamsal faaliyetleri olumsuz etkilenmektedir. Bu durumun önlenmesi için hem bireylere hem de devlete önemli görevler düşmektedir. Çevre koruma projeleri ile dünyanın doğal kaynakları uzun yıllar sürdürülebilir.Çevreyi Korumanın Yolları Nelerdir?

Çevrenin korunması doğanın sürdürülebilir yapısını destekleyen en önemli kriterdir. Bu aşamada bireylerin alabileceği küçük ama etkili önlemler dünyayı çok daha yaşanabilir bir yer haline getirecektir. “Çevreyi korumak için ne yapmalıyız?” sorusunun cevabı için aşağıdaki başlıklara göz atabilirsiniz.

Daha Az Tüketin

Çevre bilincinin olmayışı, doğadaki sınırlı kaynakları olumsuz etkilemektedir. İnsanoğlu yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için temiz ve doğal ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda ürettiği zararlı maddelerin de doğaya karışmasına neden olabiliyor. Bu durum çevre kirliliğine neden olmakta ve ekosistemin doğal dengesini bozmaktadır. Dünyadaki canlı ve cansız tüm varlıklar çevre kirliliğinden etkilenmektedir. Doğal dengenin korunabilmesi için çöp ve katı atık sorununun azaltılması gerekmektedir. Tüketimi azaltarak bu duruma son verebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 2,1 milyar ton çöp üretiliyor. Bu çöplerin sadece %16’sı geri dönüşüme gönderiliyor. Sağlıklı bir doğal dengenin korunabilmesi için daha fazla ürünün geri dönüşüme gönderilmesi veya atık miktarının azaltılması son derece önemlidir.

Yerel Olarak Satın Alın

Çevreyi korumanın yollarından biri de yerel ürün satın alma stratejisidir. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumlu etkiliyor. Aynı zamanda çevredeki doğal dengenin korunmasında da rol oynar. Yerel satın alma, tüketicilerin kendi ülkelerinde üretilen malları tercih etmesi olarak özetlenebilir. Bu sayede ithal malların neden olduğu fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyonu gibi sorunlar en aza indiriliyor.

Organik Gübre Kullanın

Kimyasal gübreler yerine organik gübreler kullanarak çevreyi korumak mümkündür. Azot ve fosfor bitkilerin temel ihtiyaçları arasındadır. Bu ihtiyaçların karşılanması doğal olarak bitki gelişimini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda pestisit ve sulama maliyetlerini de azaltır. Toprağı organik gübrelerle zenginleştirilen bitkiler çok daha sağlıklı ürünler verir. Böylece hem insan hem de çevre sağlığı korunabilmektedir. Organik gübreler toprakta atık bırakmayan ve yer altı sularını kirletmeyen bir yapıya sahiptir.

Daha Az Kimyasal Kullanın

Gıda, temizlik, sanayi gibi pek çok sektörde kullanılan kimyasal maddeler çevreyi kirleten başlıca maddeler arasında yer alıyor. Bu maddelerin kullanımı ekosistemdeki doğal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Tercih ettiğiniz ürünlerin doğal içeriğine dikkat etmelisiniz. Ürünle ilgili bilgilere göz atarak içindekiler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tek Kullanımlık Yerine Yeniden Kullanılabilirliği Tercih Edin

Tek kullanımlık ürünler çöp ve katı atık sorununu büyük ölçüde artırmaktadır. Çevreyi korumak için tekrar kullanılabilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok sektörde yeniden kullanılabilir ürünler tasarlanıyor. Green Petition’ın bu noktada ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünleri var. Yüksek kaliteli havlular, plastik şişeler ve atık kumaşlar gibi geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılır. Sıfır atık ilkesine bağlı kalan firma aynı zamanda GRS (Global Recycle Standard) sertifikasına da sahip. Yeniden kullanılabilen tüm ürünler doğal dengenin korunmasına katkıda bulunur.

Yürüyüşe çıkın, Bisiklete binin veya Arabayı Paylaşın

Araçların yaydığı egzoz dumanları çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Uzun mesafeler için toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Kısa mesafeler için yürümeyi de tercih edebilirsiniz. Yakıt tüketimini azaltan bu alışkanlıklar çevrenin korunmasına önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Daha az su kullan

 

Su canlılar için en hayati ihtiyaçlardan biridir. Su tüketimini azaltarak çevredeki doğal dengeyi koruyabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken veya bulaşık makinesini kullanırken suyu kapatmak gibi etkili alışkanlıklar çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Elektrikten Tasarruf Edin

Enerji tasarrufu yöntemleri size çok fazla para kazandırabilir ve aynı zamanda çevreyi korumanıza da yardımcı olabilir. Enerji tüketimini dengede tutarak doğal kaynakları koruyabilirsiniz. Örneğin bina izolasyonu ısıtma ve soğutmada enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Çevre koruma uygulamaları sayesinde doğanın güzellikleri gelecek nesillere aktarılabilmektedir. 


İnsanlar neden çevreyi korumalıdır?

Yaşam alanlarının kalitesini artırmak için çevreyi korumak gerekir. Bu noktada insanların erken yaşlarda eğitilmesi ve çevre bilincinin arttırılması büyük önem taşımaktadır. Ekosistemin doğal dengesi hem evde hem de okullarda çevre koruma faaliyetleriyle korunabilir. Böylece dünya çok daha yaşanabilir bir yer haline gelebilir.

Çevreyi Korumanın Faydaları Nelerdir?

Çevre, hem insanların hem de doğadaki diğer canlıların ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, sosyal ve kültürel ortamdır. Canlıları olumlu ya da olumsuz etkileyen tüm faaliyetler çevrede gerçekleşir. Her canlının yaşamını sürdürebileceği kendine özgü bir ortamı vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çevrenin kontrol altında tutulması çok önemlidir. Doğal ortamın zarar görmesi durumunda canlılar en temel ihtiyaçlarından biri olan oksijenden mahrum kalırlar. Ayrıca barınma, beslenme gibi olanaklar da hızla ortadan kalkıyor. Tüm canlılar için büyük önem taşıyan çevre, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesine yardımcı olur. Çevreyi korumak için attığınız her adım hayati faaliyetlerin devamını destekler.

 

Etiketler